Devolucións e reembolsos

 

Procedemento de devolución

Como empresa de venda de produtos hixiénicos non podemos aceptar devolucións salvo no caso de que a embalaxe atópese en mal estado. Se isto ocorre rogamos, por favor, que non acepte o pedido se a embalaxe foi manipulado ou presenta roturas. Se isto sucede, por favor non firme o albará e devolva o paquete. No caso de que o envío sufrise danos durante o transporte, deberá comunicar dita situación antes das 24 horas naturais posteriores á súa recepción. Contacte connosco indicándonos por favor: Número de pedido / A incidencia que presenta en produto ou na embalaxe / Indique tamén se quere o reintegro ou ben a reposición da mercadoría. Para proceder coa devolución deben cumprirse estas condicións:

  • Para poder realizar a devolución será requisito indispensable que tanto o continente como o contido sexan devoltos na embalaxe orixinal no que foi enviado.
  • Non se aceptarán devolucións cando o peso da mercadoría devolta (incluído tamén o peso da mercadoría que se presupón defectuosa) sexa inferior a un 80% do peso da peza orixinal.
Reembolsos ao CLIENTE
  • A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao custo dos produtos devoltos menos o custo do servizo de devolución.
  • Unicamente no caso de que os produtos entregados sexan defectuosos ou incorrectos, Carpas Carboeira, S.L. reembolsará tamén ao Cliente os gastos de envío correspondentes.
  • As devolucións e as anulacións parciais darán lugar a reembolsos parciais.
  • Carpas Carboeira, S.L. xestionará a orde de devolución baixo o mesmo sistema que se utilizou para o pago nun prazo de 3 días desde a confirmación de chegada ao almacén do pedido devolto. A aplicación da devolución na conta bancaria ou tarxeta do Cliente dependerá da tarxeta e da entidade emisora. O prazo de aplicación será de ata 7 días para as tarxetas de débito e de ata 30 días para as tarxetas de crédito, e 15 días para devolución en conta.